Om FFD

Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD) er en sammenslutning af danske forlystelsesparker.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, at fremme erhvervspolitiske synspunkter, fremme den almene forståelse for erhvervets vilkår samt deltage i forhandlinger med relevante myndigheder og organisationer.

FFD samarbejder med en række af branchens og turisterhvervets aktører samt myndigheder og ministerier.