Sikkerhedsstatistik

Sikkerhed for vores gæster, så vel som personalet, er altafgørende. Uanset, hvordan man skilter, varsler, afskærmer, osv. kan der være en risiko for skader.

For at opretholde det høje sikkerhedsniveau i parkerne indsamler FFD data om ulykker i medlemsparkerne. Gennem arbejdet med denne sikkerhedsstatistik sikrer vi et konstant fokus på sikkerhedsarbejdet i parkerne og sparring imellem medlemsparkerne.

Læs mere om FFD’s sikkerhedsarbejde under ”Sikkerhed”.