Sikkerhed

Gennem statistikker, samarbejde med myndigheder, m.m. arbejder FFD på at fastholde og videreudvikle det høje sikkerhedsniveau for gæster så vel som medarbejdere i FFD parkerne.

Som medlem af FFD er parkerne forpligtede til at deltage i foreningens sikkerhedsstatistik, hvilket sker gennem en systematisk indberetning til foreningens sekretariat. Denne sikkerhedsstatistik bruges både som en status på sikkerheden i parkerne så vel som et effektivt redskab til belysning af særlige indsatspunkter.

Alle forlystelsesparker arbejder efter ”Bekendtgørelse om offentlige forlystelser” og de følgende ændringer til forskriften.

Alle forlystelsesapperater skal godkendes af en tilsynsvirksomhed som er godkendt af Dansk Akkreditering (DANAK). I FFD parkerne er det typisk Force Techonology eller Teknologisk Institut der gennemfører dette syn. FFD parkerne har indbyrdes indgået en frivillig aftalt om, at man yderligere lader alle nyanskaffelser godkende af TÜV.

Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser, BAR Service, har udviklet en ”Værktøjskasse om forebyggelse af arbejdsulykker ved forlystelser”, hvor bl.a. FFD har deltaget i udviklingen gennem et samarbejde med HORESTA. Læs mere og find værktøjskassen på Bar Service hjemmesiden under ”Kultur og idrætsaktiviteter”.