FFD og FFD medlemmerne indsamler informationer og arbejder ad hoc med forskellige brancherelaterede emner. Vi opdaterer løbende med informationer om dette samt andre brancherelevante facts.

De mest besøgte attraktioner i Danmark

I 2022 har Tivoli, Dyrehavsbakken og Legoland indtaget de tre øverste pladser på top 10 listen over mest besøgte attraktioner i Danmark. Udover dem ser vi også Djurs Sommerland og Fårup Sommerland som henholdsvis nummer 5 og 6 på listen.

Forlystelsesparkerne skaber milliardomsætning

I 2022 havde forlystelsesparkerne mere end 11 millioner besøgende gæster og omsatte for over 3,8 milliarder kroner. Siden 2010 er omsætningen steget hvert eneste år, og der har været en samlet omsætningsstigning på 56 pct. Forlystelsesparkerne har stor betydning for den region, som de er beliggende i – både som arbejdsplads, vækstmotor og som vartegn for området.

Nogle af Danmarks største arbejdspladser

Forlystelsesparkerne beskæftigede i 2022 7.400 personer, hvilket svarer til 3.100 fuldtidsansatte. Forlystelsesparkerne er dermed en del af de under 3 pct. af danske arbejdssteder, der har mindst 50 medarbejdere. Forlystelsesparkerne skaber en række afledte positive effekter for det lokale erhvervsliv de lokale håndværkere, handelslivet og overnatningserhvervet. Samtidig er forlystelsesparkerne vigtige arbejdssteder særlig for den del af arbejdsstyrken, der er ufaglært, kortuddannet eller står på kanten af arbejdsmarkedet.

Forlystelsesparkerne reinvesterer for 300 millioner kroner hvert år

Forlystelsesindustrien er kendetegnet ved behov for konstant fornyelse og udvikling for igen og igen at kunne tiltrække gæster. Virksomhederne i Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark har over de seneste tre år årligt reinvesteret for gennemsnitligt 300 millioner kroner. Det svarer til 8 % af forlystelsesparkernes samlede omsætning. Det er investeringer, der er afgørende for virksomhedernes succes og fortsatte evne til at skabe vækst og jobs i de områder, hvor de er beliggende.

3800000

Omsætning i 1.000 kr.
11
Besøgende i mio.
56
omsætningsstigning siden 2010
345
omsætning pr. gæst i kr.