Gennem statistikker, samarbejde med myndigheder, m.m. arbejder FFD på at fastholde og videreudvikle det høje sikkerhedsniveau for gæster og medarbejdere i FFD parkerne.

Hvorfor går forlystelser nogle gange i stå?

Har du oplevet, at en forlystelse er gået i stå?

Det sker engang imellem, at enkelte forlystelser bliver sat ud af drift – og det kan der være flere forskellige grunde til. I denne video gennemgår Tivoli de tre hyppigste årsager til, at forlystelser får driftstop. Det sker dog sjældent, at forlystelser holder stille. I denne video viser Tivoli, hvordan forlystelser kører hele 98-99 procent af tiden.

Se videoen her
Kilde: Tivoli TV (Youtube)

Bekendtgørelse

Alle forlystelsesparker arbejder efter ”Bekendtgørelse om offentlige forlystelser” og de følgende ændringer til forskriften.

Arbejdsmiljø

Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser, BAR Service, har udviklet en ”Værktøjskasse om forebyggelse af arbejdsulykker ved forlystelser”, hvor bl.a. FFD har deltaget i udviklingen gennem et samarbejde med HORESTA. Læs mere og find værktøjskassen på Bar Service hjemmesiden under ”Kultur og idrætsaktiviteter”.

Myndigheder

  • Justitsministeriet og Rigspolitiet
    Al lovgivning om drift, sikkerhed og kontrol af forlystelsesparkerne sorterer under Justitsministeriet og Rigspolitiet. De særlige regler om forlystelsesparker findes i Bek. nr. 502 af 17. juni 2005, som siden er ændret af flere omgange. Senest er sikkerhedsreglerne – i samråd med FFD – skærpet i 2010. De skærpede regler findes i Bek.nr. 264 af 25. marts 2010. I praksis er det politiet, som har ansvaret for at sikkerheden i parkerne håndhæves i overensstemmelse med reglerne.