Gennem statistikker, samarbejde med myndigheder, m.m. arbejder FFD på at fastholde og videreudvikle det høje sikkerhedsniveau for gæster og medarbejdere i FFD parkerne.

Hvorfor går forlystelser nogle gange i stå?

Har du oplevet, at en forlystelse er gået i stå?

Det sker engang imellem, at enkelte forlystelser bliver sat ud af drift – og det kan der være flere forskellige grunde til. I denne video gennemgår Tivoli de tre hyppigste årsager til, at forlystelser får driftstop. Det sker dog sjældent, at forlystelser holder stille. I denne video viser Tivoli hvordan forlystelser kører hele 98-99 procent af tiden.

Se videoen her
Kilde: Tivoli TV (Youtube)

Bekendtgørelse

Alle forlystelsesparker arbejder efter ”Bekendtgørelse om offentlige forlystelser” og de følgende ændringer til forskriften.

Alle forlystelsesapperater skal godkendes af en tilsynsvirksomhed som er godkendt af Dansk Akkreditering (DANAK). I FFD parkerne er det typisk Force Techonology eller Teknologisk Institut der gennemfører dette syn. FFD parkerne har indbyrdes indgået en frivillig aftalt om, at man yderligere lader alle nyanskaffelser godkende af TÜV.

Arbejdsmiljø

Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser, BAR Service, har udviklet en ”Værktøjskasse om forebyggelse af arbejdsulykker ved forlystelser”, hvor bl.a. FFD har deltaget i udviklingen gennem et samarbejde med HORESTA. Læs mere og find værktøjskassen på Bar Service hjemmesiden under ”Kultur og idrætsaktiviteter”.

Myndigheder

  • Justitsministeriet og Rigspolitiet
    Al lovgivning om drift, sikkerhed og kontrol af forlystelsesparkerne sorterer under Justitsministeriet og Rigspolitiet. De særlige regler om forlystelsesparker findes i Bek. nr. 502 af 17. juni 2005, som siden er ændret af flere omgange. Senest er sikkerhedsreglerne – i samråd med FFD – skærpet i 2010. De skærpede regler findes i Bek.nr. 264 af 25. marts 2010. I praksis er det politiet, som har ansvaret for at sikkerheden i parkerne håndhæves i overensstemmelse med reglerne.